De Quervain - senskideinflammation

Sträcksenorna till tummen har blivit inflammerade i sin senskida. Gör ont framför allt när man rör tummen samt ofta lokal ömhet när man klämmer över handleden på tumsidan. Vanligare hos kvinnor, oklar bakgrundsorsak. Ensidigt arbete med tummen, vanligare precis efter en förlossning kanske hormonellt utlöst.

 

Sjukdomen kan gå över av sig själv men ofta behövs en operation för att bota tillståndet. Handvila med stödskena kan ge lindring samt att  antiinflammatorisk medicin och kortisoninjektion också kan ge mer stadigvarande effekt. Men om detta misslyckas så förordas en operation där man öppnar upp senskidan och tar bort inflammationsvävnaden.

Målet med operationen är att ta bort inflammationsvävnad mellan senan och den omgivande senskidan. Operationen görs i lokalbedövning. Sjukskrivning 3-4 veckor. Ofta ömhet och svullnad efter operationen i flera veckor, kan behöva hjälp av arbetsterapeut för att komma igång med den opererade handleden.

Som slutresultat kan man förvänta sig smärtfrihet runt tumbasen och handleden. Ofta bra resultat på operationerna.