Vårdgaranti & Kontakt Landsting

Ni som kommer från andra landsting än Region Skåne är självklart också varmt välkomna till Kaernan Ortopeden. Fr.o.m. den 1 januari 2015 är det lätt att besöka oss då man inte behöver något tillstånd från sitt hemlandsting för ett mottagningsbesök. 

Nationella vårdgarantin innebär att du kan söka vård i andra landsting än ditt eget om väntetiderna är långa eller du av någon anledning vill söka en viss vårdinrättning för dina besvär. Det råder ett s.k. fritt vårdval i Sverige, vilket förenklat innebär att du kan söka vård var du vill i Sverige utan remiss.

 

Du kan själv boka en tid här på Kaernan Ortopeden per telefon 042-242770 eller via vår mailadress.