Vi som jobbar här

Ansvarig läkare/Med Dr Thomas Anderson. Läkarutbildning på KI i Stockholm, Läkarexamen 1983, Leg Läk 1985, Specialist i Ortopedi 1989,

 • Avdelningsläkare, Bitr. överläkare från 1989-1994 med inriktning mot trauma och höftproteskirurgi, Sundsvalls Sjukhus.
 • Överläkare på Kalmar Sjukhus 1994-2000, delansvarig för höftprotesrevisioner i Kalmar Län.
 • Subspecialisering inom fotkirurgi på Malmö Universitets Sjukhus 1997-2000 samt mellan 2000-2006 anställd på Sveriges största fotkirurgiska sektion, vid Ortopeden på MAS.
 • Disputerat vid medicinska institutionen Lunds Universitet 2005, med en avhandling om fotledsproteser samt steloperationer i fotleden.
 • 2007-2010 sektionsansvarig för den fotkirurgiska verksamheten på Ortopediska Huset/Carema AB i Stockholm.
 • 2008-2014 Konsult för avancerad fotkirurgi vid Norrtälje Sjukhus/TioHundra AB.
 • Sedan 2012 Ordförande i POF (Privata Ortopeders Förening) Sedan 2016 ledamot i SPLF´s (Sveriges Privat Läkar Förening) styrelse samt sedan 2016 ledamot i en grupp som tar fram  ”Nationella riktlinjer inom fotkirurgi”.

Dr Thomas Anderson

image

Dr Johan Nilsson. Läkarutbildning vid Universitetssjukhuset i Lund, Läkarexamen 1985, leg läkare 1987, specialist i Ortopedi 1993, traumainstruktör (ATLS) sedan 1997. Fördjupad utbildning i trauma vid Penn Trauma center i Philadelphia, USA 2001.

 • Avdelningsläkare/biträdande överläkare ortopedkliniken SUS i Lund 1993-2014.
 • Profilerad inom proteskirurgi och frakturkirurgi/trauma samt allmän ortopedi.
 • Bred ortopedisk erfarenhet inom frakturkirurgi, behandling av posttraumatiska komplikationer, tumörrelaterade frakturer samt kroniska smärttillstånd inom rörelseapparaten.
 • Sedan många år konsult inom allmän hand och fotkirurgi vid bl.a. Spenshults sjukhus.
 • Lång erfarenhet av försäkringsmedicinska bedömningar av kroniska smärttillstånd.
 • Forskning inom områdena tumörorsakade frakturer samt benskörhet.

Dr Johan Nilsson

image

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin Frisk. Utbildad i Malmö/Helsingborg med examen 1987. Tillbringat 3 år i Guatemala, för Lions International/Sida, vid ett byhälsovårdsprojekt som ansvarig för utbildning av traditionella barnmorskor hos Guatemalas Mam Indianer i San Marcos området.

 • 1991-2004, transplantationskoordinator samt kirurgisk assistent vid Thorax kirurgiska kliniken i Lund.
 • 2004-2005 , verksamhetsansvarig för den då nystartade operationsverksamheten vid City- kliniken i Lund, med ca. 3 000 operationer/år.
 • 2006-2009, operationsprogramskoordinator vid kirurgens centraloperation på Malmö Universitets Sjukhus.
 • Sedan 2009 ansvarigför operationsavdelningen på KaernanOrtopeden.

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin Frisk

image

Anne Palmgren, vår nya operations och narkossköterska som började hos oss i januari 2017. Anne har lång erfarenhet från privat operationssjukvård med en dubbelkompetens som passar och kompletterar våra behov på ett utmärkt sätt.

Operations och narkossköterska Anne Palmgren

 

image