Vi som jobbar här

Ansvarig läkare/Med Dr Thomas Anderson. Läkarutbildning på KI i Stockholm, Läkarexamen 1983, Leg Läk 1985, Specialist i Ortopedi 1989,

 • Avdelningsläkare, Bitr. överläkare från 1989-1994 med inriktning mot trauma och höftproteskirurgi, Sundsvalls Sjukhus.
 • Överläkare på Kalmar Sjukhus 1994-2000, delansvarig för höftprotesrevisioner i Kalmar Län.
 • Subspecialisering inom fotkirurgi på Malmö Universitets Sjukhus 1997-2000 samt mellan 2000-2006 anställd på Sveriges största fotkirurgiska sektion, vid Ortopeden på MAS.
 • Disputerat vid medicinska institutionen Lunds Universitet 2005, med en avhandling om fotledsproteser samt steloperationer i fotleden.
 • 2007-2010 sektionsansvarig för den fotkirurgiska verksamheten på Ortopediska Huset/Carema AB i Stockholm.
 • 2008-2014 Konsult för avancerad fotkirurgi vid Norrtälje Sjukhus/TioHundra AB.
 • Sedan 2012 Ordförande i POF (Privata Ortopeders Förening) Sedan 2016 ledamot i SPLF´s (Sveriges Privat Läkar Förening) styrelse samt sedan 2016 ledamot i en grupp som tar fram  ”Nationella riktlinjer inom fotkirurgi”.

Dr Thomas Anderson

image

Dr Johan Nilsson. Läkarutbildning vid Universitetssjukhuset i Lund, Läkarexamen 1985, leg läkare 1987, specialist i Ortopedi 1993, traumainstruktör (ATLS) sedan 1997. Fördjupad utbildning i trauma vid Penn Trauma center i Philadelphia, USA 2001.

 • Avdelningsläkare/biträdande överläkare ortopedkliniken SUS i Lund 1993-2014.
 • Profilerad inom proteskirurgi och frakturkirurgi/trauma samt allmän ortopedi.
 • Bred ortopedisk erfarenhet inom frakturkirurgi, behandling av posttraumatiska komplikationer, tumörrelaterade frakturer samt kroniska smärttillstånd inom rörelseapparaten.
 • Sedan många år konsult inom allmän hand och fotkirurgi vid bl.a. Spenshults sjukhus.
 • Lång erfarenhet av försäkringsmedicinska bedömningar av kroniska smärttillstånd.
 • Forskning inom områdena tumörorsakade frakturer samt benskörhet.

Dr Johan Nilsson

image

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin Frisk. Utbildad i Malmö/Helsingborg med examen 1987. Tillbringat 3 år i Guatemala, för Lions International/Sida, vid ett byhälsovårdsprojekt som ansvarig för utbildning av traditionella barnmorskor hos Guatemalas Mam Indianer i San Marcos området.

 • 1991-2004, transplantationskoordinator samt kirurgisk assistent vid Thorax kirurgiska kliniken i Lund.
 • 2004-2005 , verksamhetsansvarig för den då nystartade operationsverksamheten vid City- kliniken i Lund, med ca. 3 000 operationer/år.
 • 2006-2009, operationsprogramskoordinator vid kirurgens centraloperation på Malmö Universitets Sjukhus.
 • Sedan 2009 ansvarigför operationsavdelningen på KaernanOrtopeden.

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin Frisk

image

Anne Palmgren, vår nya operations och narkossköterska som började hos oss i januari 2017. Anne har lång erfarenhet från privat operationssjukvård med en dubbelkompetens som passar och kompletterar våra behov på ett utmärkt sätt.

Operations och narkossköterska Anne Palmgren

 

image

 

Camilla Nilsson, vår sekreterare med lång erfarenhet som medicinsk sekreterare. Hon är också undersköterska och en frisk fläkt med många nya bra idéer för att effektivisera och utveckla vårt patientomhändertagande.

Sekreterare Camilla Nilsson

 

image